IZMAIŅAS

Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

 

Akciju sabiedrība “Telekom Baltija”, reģistrācijas numurs 40003454545, informē, ka sākot ar 2017. gada 27. oktobri akciju sabiedrības “Telekom Baltija” juridiskā un faktiskā adrese ir Burtnieku iela 39, Rīga, LV-1084. Pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +371 67870123 vai e-pastu: info@triatel.lv.

 

Jūsu TRIATEL

27.10.2017.


Cien./God. klient!

 

Paziņojam, ka no 2017. gada 1. oktobra TRIATEL pārtrauc mobilā interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanu abonentiem ar tarifu plāniem „ZERO dati”, „ZERO laiks”, „ZERO dati Special” un izbeidz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu darbību.
No 2017. gada 1. oktobra stāsies spēkā TRIATEL mobilā interneta piekļuves pakalpojuma tarifu plānu izmaiņas.
Ar š.g. 1. oktobri TRIATEL saviem mobilā interneta piekļuves pakalpojuma abonentiem piedāvās tikai divus mobilā interneta piekļuves pakalpojuma tarifu plānus, bez datu apjoma ierobežojuma: Standarta Pluss un Bezlimita Pluss. Katram TRIATEL mobilā interneta piekļuves pakalpojuma abonentam jaunais tarifu plāns automātiski tiks pieslēgts ar š.g. 1. oktobri.    
Aicinām iepazīties ar izmaiņām un Jūsu tarifu plānu no 2017.gada 1.oktobra sadaļā „kalkulators”.
Ja Jūs nepiekrītat augstāk norādītajām tarifu plāna izmaiņām, viena mēneša laikā iespējams izbeigt elektronisko sakaru pakalpojumu līguma darbību bez līgumsoda, pilnā apmērā nokārtojot iekārtas līgumsaistības, ja tādas ir, iesniedzot TRIATEL rakstveida paziņojumu.

 

Tāpat informējam, ka ar š.g. 1. novembri TRIATEL pārtrauc sniegt pakalpojumu 198, balss telefonijas pakalpojumus un priekšapmaksas mobilā interneta pakalpojumu. Kā arī no 2017.gada 1. novembra papildpakalpojuma „Fiksētā IP adrese” abonēšanas maksa mēnesī būs 14,52 EUR (ar PVN).


Jūsu TRIATEL

01.09.2017.